MONICOM - Energija iz uglja, energija iz prirode

Adresa

Bulevar 12. februar 93

Telefon

018/521-130

WEB

Monicom

Dobro došli u MONICOM, preduzeće sa najdužom tradicijom prodaje uglja u ovom delu Srbije. Osnovna delatnost preduzeća je distribucija i prodaja uglja, svih vrsta.

Monicom d.o.o. je renomirana kompanija sa sedištem u Nišu koja uspešno posluje od 1991. godine pod različitim nazivima – Morava, Ineks Morava, i 1.5.2016. godine postaje Monicom d.o.o.

Svih 25 godina svog postojanja, kompanija kontinuirano raste u obimu poslovanja, vrstama delatnosti kojima se bavi i izvozno orijentisanim aktivnostima.

Poslovni sistem Monicom d.o.o. obuhvata sledeće delatnosti:

 • Industrija građevinskog materijala Mladost sa proizvodnjom u Leskovcu, Vlasotincu i Maloj Plani
 • Trgovina ugljem na veliko i malo sa sedištem u Nišu
 • Mlinsko-pekarski pogon za preradu žitarica u Leskovcu, sa značajnom površinom sopstvenih zasada i silosima za skladištenje kapaciteta 30000t
 • Pogon Monicom d.o.o. - Aleksinac za proizvodnju zamrznutog i sušenog voća

Pomenuti pogon se prostire na površini od 16 hektara u neposrednoj blizini međunarodnog autoputa E-75, pored Aleksinca. U njemu je instalirana najsavremenija oprema za zamrzavanje i sušenje voća i povrća.

Pogon za zamrzavanje voća

Proces proizvodnje je optimalno automatizovan i sastoji se iz linije za prijem, pranje, sortiranje, kalibriranje i iskoštičavanje voća, renomiranog proizvođača PIGO-R.

Proizvod nastavlja put kroz protočne tunele FRIGOSCANDIA Flo-Freeze®A sa LSV Refrigeration sistemom koji obezbeđuje brzo individualno zamrzavanje proizvoda, ispunjavajući istovremeno najstrožije zahteve u pogledu higijene i ekonomičnosti. Na ovaj način se obezbeđuje zadržavanje svih osnovnih nutritivnih komponenata proizvoda, kao i njihova zdravstvena bezbednost.

Nakon zamrzavanja, proizvod prolazi lasersku kontrolu na TOMRA Heliustm C1200 laserskom sorteru svetskog ranga koji garantuje proizvod ujednačene boje, oblika i bez stranih primesa.

Vrhunska oprema za pakovanje gotovih proizvoda još jedan je važan segment procesa kojim se manuelna manipulacija proizvodima svodi na minimum. Svaka kutija prolazi i metal-detektor. Ovakav način pakovanja sprečava gubitak nutritivnih vrednosti voća, štiti od spoljašnje dehidratacije, promene boje i gubitka mase.

Realni kapacitet zamrzavanja voća je 8t/h, dok je trenutni kapacitet skladištenja 6000 tona. U izboru i implementaciji opreme ispoštovani su najstrožiji kriterijumi u skladu sa svim evropskim i svetskim standardima, kao i sa nacionalnim propisima iz oblasti bezbednosti hrane.

Pogon za preradu voća sušenjem

U ovom pogonu je instaliran najsavremeniji zatvoreni sistem sušenja koji obezbeđuje sušeni proizvod najvišeg kvaliteta. Prednosti su višestruke:

 • Sirovina se suši, ne peče se
 • Očuvani su vitamin i nutritivne vrednosti
 • Očuvan je ukus proizvoda
 • Eliminisan je rizik od fermentacije – kvarenja proizvoda
 • Proizvod zadržava prirodnu boju i lepog je izgleda
 • Nema oksidacije
 • Nema prljanja proizvoda
 • Omogućena je ravnomernost sušenja u svim delovima komore
 • Ekološki proces proizvodnje u skladu sa najvišim evropskim i svetskim standardima

Kapacitet prerade voća sušenjem je 150 tona svežeg voća/24h.

Sirovina

Posebna pažnja poklanja se sirovinskoj bazi. Kontinuirano obezbeđujemo najkvalitetnije sirovine iz zasada naših pouzdanih kooperanata. Zasadi se nalaze na područjima sa optimalnim uslovima za uzgajanje svake pojedinačne vrste voća, koji se ogledaju u izvanrednoj osunčanosti predela. U toku je podizanje sopstvenih plantaža voća po najsavremenijim standardima koji obezbeđuju dobijanje Global GAP sertifikata.