ANIMA PLUS - Centar za psihoterapiju

Adresa

Zona II 2. sprat, lokal 69

Telefon

018/305-346, 060/734-9000

Posebno obeležje centra Anima plus je tretiranje ciljnih grupa od najranijeg uzrasta, dečijeg i adolescentnog perioda, perioda zrelosti do trećeg doba. Istovremeno širok je spektar poremecaja, koji faktički pripadaju celokupnoj lepezi mentalnih bolesti, ali i razrešavanju emocionalnih teškoca svakodnevnice savremenog čoveka.

U okviru centra Anima plus obavlja se psihijatrijsko lečenje psihičkih poremećaja u okviru koga je pored biološke i socioterapije, poseban akcenat stavljen na psihoterapijski tretman kojim se pored kliničkog poboljšanja (gubitak simptoma) postiže restrukturacija i bolja adaptacija ličnosti kroz korektivno emocionalno iskustvo, što značajno poboljšava kvalitet i ispunjenost života i mogućnost usredsređenja na važne životne ciljeve.

anima 004Centar za psihoterapiju “Anima plus” obavlja:

1.Psihijatrijske preglede, dijagnostiku i lečenje - medikamentozno i psihoterapijsko

 - U centru za psihoterapiju Anima plus
 - Psihoterapijski tretmani i nega u kucnim uslovima.

2.Područja delovanja

- Psihijatrija zrelog doba
- Neuropsihijatrija dece
- Psihijatrija razvojnog doba i adolescencije
- Gerontopsihijatrija
- Neurologija
- EEG

Projekti i aktivnosti
U planu je i konstituisanje dnevne terapije koja bi se tri puta nedeljno obavljala u prostorijama Centra za psihoterapiju Anima plus, a gde bi se sprovodila multidimenzijalna kombinovana terapija. Istovremeno planira se i rad i psihijatrijske nege u kućnim uslovima. Saradnici imaju dane za konsultativne preglede o čemu slede preciznije informacije.

Istovremeno osim terapijskih, strucnih i edukativnih aktivnosti, centar Anima plus je i baza mnogih projekata realizovanih van centra.

anima 008TIM STRUČNJAKA
Centar Anima plus neguje duh timske saradnje i individualne posvećenosti u sagledavanju naših korisnika. Zadovoljstvo je predstaviti da su članovi  tima u ličnom i profesionalnom smislu eminentni stručnjaci sa visegodišnjim iskustvom u vrhunskim institucijama i perspektivni mladi saradnici koji unose dodatni entuzijazam i energiju u aktivnosti centra.