KARDIO MEDIKA - Porodična poliklinika

Adresa

Vojvode Mišića 58

Telefon

018/4257213, 064/8609141

Tradicija! Tri generacije lekara poznate porodice Mijalković! Stručnost!Najsavremenija oprema momentalno aktuelna u svetu!

Stručnost! Ekspertski tim profesora, primarijusa i subspecijalista obavlja visoko specijalizovanu medicinsku praksu zasnovanu na iskustvu stečenom dugogodišnjim kliničkim radom iz oblasti:

  • pedijatrije (opšta pedijatrija, kardiologija, pulmologija, nefrologija, hematologija, neurologija, neonatologija, gastroenterologija)
  • neurologije,
  • psihijatrije i
  • interne medicine (kardiologija, pulmologija, nefrologija, hematologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija)

Najsavremenija oprema, momentalno aktuelna u svetu!

  • Video endoskopske procedure (ezofagogastroduodenoskopija, kolonoskopija, fleksibilna rektosigmoidoskopija) danas su “zlatni standard” u dijagnostici oboljenja digestivnog trakta.
  • Elektroencefalografija (EEG) za decu i odrasle za dijagnostikovanje abnormalnosti moždane aktivnosti.
  • Kompletna ultrazvučna dijagnostika u poliklinici i Vašem domu
  • Dijagnostika poremećaja disanja u toku spavanja - "SLEEP APNEE" sindroma i ispitivanje funkcije pluća u poliklinici i Vašem domu (Spirometrija, Bronhodilatatorni test, Bronhoprovokacioni test)

Kompletna neinvazivna kardiološka dijagnostika (Ergo test, Stres Ehokardiografski test, Višednevni 3.kanalni i 12. kanalni holteri EKG-a, ambulatorno automatsko merenje krvnog pritiska, Višednevno, daljinsko praćenje rada srca - Tele-EKG-loop-recorderi,…)

Kućne posete

Kompletne laboratorijske analize

Ono što nas čini drugačijim je:

  • Kompletna ultrazvučna dijagnostika u Vašem domu, na najsavremenijem američkom aparatu
  • TeleMedicina - 5 godina iskustva ( sami snimite svoj EKG u kući, na poslu ili putovanju i trenutno prosledite u naš dijagnostički centar. Nakon 10 do 20 sekundi će ga analizirati kardiolozi i po potrebi uspostaviti komunikaciju sa Vama. )

- Medicinski Informacioni Sistem i Android aplikacija za daljinski pristup Vašoj medicinskoj dokumentaciji

- Pri prvom dolasku, pacijentu se otvara Elektronski Medicinski Karton, koji se dopunjuje pri svakoj narednoj kontroli. Daljinski pristup medicinskoj dokumentaciji putem interneta je dostupan u svakom trenutku.

Zakazivanje pregleda i informacije: 018/4257-213; 064/8609141

Na Vaš poziv odgovara posebno edukavana medicinska sestra koja će Vam u zavisnosti od Vaših tegoba predložiti najadekvattnijeg specijalistu i organizovati pregled i dijagnostiku u terminu koji Vama najviše odgovara u poliklinici ili Vašem domu.